Esdra 7:20

20 Për çfarëdo lloj nevoje tjetër të shtëpisë së Perëndisë tënd që të takon ty ta plotësosh, do ta plotësosh me shpenzimet e thesarit mbretëror.
This chapter uses non-standard numbering and may be mis-aligned with Strongs references and so is unavailable.