Esdra 7:14

14 Në të vërtetë ti je dërguar nga ana e mbretit dhe nga shtatë këshilltarët e tij për të bërë hulumtime në Judë dhe në Jeruzalem mbi ligjin e Perëndisë tënd, që është në duart e tua,
This chapter uses non-standard numbering and may be mis-aligned with Strongs references and so is unavailable.